Uvod

Poštovani,
U startu je jako bitno da Vam napomenemo da posrednik u osiguranju nije osiguravajuća kuća, nego posrednik u osiguranju. PRO SCADENCA pomaže svom klijentu da nađe adekvatnu osiguravajuću kuću koja će obezbediti najoptimalniju ponudu osiguravanja imovine i lica klijenta i da u slučaju štete ta usluga bude nadoknađena od strane osiguravajuće kuće u što skorijem vremenskom periodu.
Pri tome, posrednik PRO SCADENCA klijenta NE KOŠTA APSOLUTNO NIŠTA, jer se posrednik naplaćuje provizijom od strane osiguravajuće kuće u kojoj je klijent posrednika osiguran.

S poštovanjem,
Valerija Mihalj Volar
direktor

Zašto Vam je potreban posrednik u osiguranju?

PRO SCADENCA – Posrednik u osiguranju (Broker osiguranja), posreduje između svojih klijenata i osiguravača. Klijenti mogu biti kako pojedinci, fizička lica, tako i preduzeća, odnosno sve vrste pravnih lica. Posrednici (Brokeri) koriste svoje suštinsko poznavanje rizika i tržišta osiguranja da nađu najbolje rešenje i zaključe odgovarajuću polisu osiguranja.

Posrednik u osiguranju (Broker) je, za razliku od zastupnika osiguranja, nezavisan i nudi proizvode više od jednog osiguravača da bi svom klijentu obezbedio najbolje uslove osiguranja.

Društvo ima zaključen ugovor sa vodećim osiguravajućim kućama o osiguranju imovine i lica, kao što su:

 • DDOR Novi Sad
 • Generali
 • Dunav
 • Uniqua
 • Wiener Stadtische
 • AXA
 • Globos
 • Milenijum i dr.

Posrednik klijentima nudi pomoć u zaključivanju svih vrsta osiguranja, od polise osiguranja zakonske odgovornosti prema trećim licima u osiguranju motornih vozila, osiguranja imovine do osiguranja odgovornosti zaposlenih i odgovornosti za proizvod kojima se obezbeđuje nadoknada štete za slučajeve zakonske odgovornosti za materijalnu štetu, povredu ili gubitak.

Osnovni poslovi posrednika:

 1. Analiza i procena rizika.
 2. Procena solventnosti osiguravajućih kuća.
 3. Analiza najboljih ponuda osiguranja.
 4. Proučavanje uslova polisa osiguravajućih kompanija i pregovori sa osiguravačima u cilju nalaženja
  vrste i načina pokrića, kao i cene koji će najviše odgovarati klijentu.
 5. Obnova ili izmena postojećih polisa osiguranja.
 6. Obaveštavanje klijenata da li i kada treba da podnesu zahtev za naknadu štete.

Posrednik u osiguranju je odgovoran za pregovaranje o uslovima osiguranja za osigurane rizike. Potencijalne štete mogu biti ogromne i uloga posrednika je da kada klijent postavi zahtev za osiguranje određenog rizika pronadje način da na najkvalitetniji način osigura ukupan rizik.

Poslovi plasmana u osiguranje uključuju:

 1. Prikupljanje ponuda od osiguravača i razgovori sa odgovarajućim osiguravačima.
 2. Razmatranje visine premije koja treba da bude plaćena i uslova osiguravajućeg pokrića.
 3. Razvijanje i održavanje dobrih poslovnih odnosa sa osiguravačima.
 4. Pripremu i korišćenje detaljnih i vrlo često kompleksnih činjenica i informacija za osiguravača.

Uloga posrednika u osiguranju je i da pomaže u prijavi i praćenju procesa realizacije štete, štiteći interese klijenta. Štete su uobičajeno rezultata gubitaka nastalih kao posledica požara, poplave, krađe, nezgode ili bolesti. Ako je klijent osiguran i uslovi predvidjeni polisom osiguranja ispunjeni, klijent prima obeštećenje od strane osiguravajuće kompanije.

Poslovi u štetama predviđaju:

 1. Saradnju sa osiguranikom radi dobijanja potpunih podataka o šteti.
 2. Saradnju sa osiguravačem.
 3. Komunikaciju sa obe strane radi obezbedjenja dobrog servisa za osiguranika od strane osiguravača.
 4. Davanje saveta klijentu u pogledu pitanja vezanih za osiguranje.