Kontakt

Pro Scadenca – društvo za posredovanje u osiguranju DOO Novi Sad
Rakovačka 29
21000 Novi Sad, Srbija

APR
Matični broj: 21097250
PIB: 108941223
Šifra delatnosti: 6622

Upisani kapital: 12.500 €
Uplaćeni kapital: 12.500 €
Tekući račun: 355-0003200419419-42 Vojvođanska banka, Novi Sad

Broj licence NBS: 9725/2014

Mob: (063) 625-023
Tel./fax: (021) 301-33-36
E-mail: info@proscadenca.rs

Ostavite odgovor