Usluge

Poslovi posredovanja u osiguranju ne svode se jednostavno na ulogu dovođenja u vezu dve strane koje zaključe određeni ugovor (polisu osiguranja), nakon čega posrednik (od osiguravajuće kompanije) dobije naknadu za obavljeni posao a da pre i nakon toga nema nikakvu ulogu u poslu.

Brokeri osiguranja pre zaključenja osiguranja imaju veoma zahtevnu ulogu – u obavezi su da definišu rizike koji ugrožavaju poslovanje klijenta, da ukažu vlastodavcu na takve rizike i da predlože adekvatno osiguravajuće pokriće koje može da ih zaštiti od utvrđenih rizika.

Kao profesionalni posrednik u osiguranju, Društvo za posredovanje u osiguranju ProScadenca d.o.o. nudi Vam širok spektar usluga:

  1. Prepoznavanje rizika i potrebe klijenta za osiguranjem.
  2. Analiza posojećeg osiguravajućeg pokrića.
  3. Procena solventnosti društva za osiguranje,na osnovu podataka o poslovanju tog društva.
  4. Provera sadržine polise i kontrola premije.
  5. Pripremamo zahteve za ponude osiguranja od osiguravača.
  6. Obezbeđujemo za naše klijente najbolje uslove i cenu na tržištu.
  7. Pratimo naplatu i dospevanje obnove osiguranja.
  8. Savetovanje i pomoć u obradi šteta.

Ostavite odgovor